Niet-occlusieve oplossing bij trachea dilatatie

Het operatief behandelen van tracheale stenose brengt het risico van resectie en tracheotomie met zich mee. Een minimaal invasief alternatief is ballondilatatie met de Trachealator.

Bij traditionele dilatatieballonen is er sprake van volledige occlusie, waardoor beademing niet meer mogelijk is. De Trachealator maakt het mogelijk om een patiënt met tracheale stenose ook tijdens de dilatatie te ventileren, omdat de luchtwegen niet afgesloten worden. De risico’s en complicaties bij het gebruik van de Trachealator zijn dan ook vele malen kleiner.

De Trachealator en COVID-19

In een artikel van The Airway and Swallowing Committee of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery staat dat het bij COVID-19 patiënten zeer belangrijk is dat tracheotomie dient te worden voorkomen. Dilateren met de Trachealator is succesvol gebleken bij het dilateren van luchtwegstenose.

Trachealator (4)

Voor wie?

Voor het dilateren van de trachea kan de Trachealator een uitkomst bieden voor NKO- en IC-artsen. Ook kunnen longartsen gebruik maken van de Trachealator voor het dilateren van de hoofdbronchi.

Share this story: