Lease mogelijkheden

  • Flexibiliteit aan het einde van de looptijd: verder huren, teruggeven of kopen
  • Direct economisch eigenaar
  • Spreiden van de investering over termijnen

Wat is Lease?

Lease is een vorm van financieren, vergelijkbaar met lenen, welke veelal betrekking heeft op roerende zaken, waarbij  financiering tot 100% van de investering mogelijk is. U als ondernemer kiest voor de leaseperiode. Tijdens deze looptijd betaalt u het bedrag in termijnen. In België kennen we veel verschillende leasevormen, welke over het algemeen zijn terug te brengen tot twee (hoofd)leasevormen, namelijk Financial Lease en Operational Lease.

U als ondernemer lijkt soms te moeten kiezen tussen bijvoorbeeld het aanschaffen van een nieuw apparaat of het vervangen van de bedrijfsauto’s. Echter, in de huidige economie, waar snelheid en dynamiek essentieel zijn, wilt u uw voordeel kunnen halen uit het aangrijpen van kansen zodra zij zich voordoen. Lease kan een oplossing bieden om beide investeringen gelijkertijd te kunnen doen.

Lease

Wat is Financial Lease (Huurkoop)?

Er bestaan verschillende varianten van Financial Lease, waaronder Huurkoop, waar we hier verder op in zullen gaan. Bij Huurkoop bent u als klant al tijdens de leaseperiode economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij is in deze periode juridisch eigenaar. U activeert het bedrijfsmiddel direct op uw balans, wat fiscaal interessant kan zijn. Laat u zich hierover altijd adviseren door uw accountant. Na het voldoen van de betaling van de laatste leasetermijn, wordt u economisch èn juridisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. Huurkoop is interessant wanneer u niet de financiële ruimte óf behoefte heeft om een grote investering in eens te doen, maar wel volledig eigenaar van het bedrijfsmiddel wilt worden.

Wat is Operational Lease?

Operational Lease is te vergelijken met huur: u betaalt enkel voor het gebruik, de leasemaatschappij is en blijft de eigenaar van het bedrijfsmiddel. Aan het einde van de lease heeft meerdere opties, namelijk: verder huren, het bedrijfsmiddel teruggeven aan de leasemaatschappij of – soms - het bedrijfsmiddel kopen. Operational lease kan interessant zijn wanneer u een bedrijfsmiddel nodig heeft, maar er geen eigenaar van wilt zijn. Het bedrijfsmiddel staat dan ook niet als activa op uw balans. Met Operational Lease stimuleert u de beweging naar een circulaire economie, oftewel een duurzame levenscyclus van bedrijfsmiddelen. Wanneer u graag gebruik van de nieuwste (technologische) apparatuur of bedrijfsmiddelen en tevens voorstander bent van een circulaire economie, dan past deze leasevorm perfect bij u!

Calculeren

Waarom leasen in plaats van kopen?

Leasen maakt het mogelijk om te beschikken over een bedrijfsmiddel zónder (direct) de gehele investering te doen. U betaalt vervolgens in termijnen. U leaset met als doel om eigenaar te worden of het bedrijfsmiddel tijdelijk te kunnen gebruiken. Budgetteren wordt eenvoudig: u beschikt over de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de nieuwste apparatuur en bedrijfsmiddelen, maar behoudt de financiële ruimte om te kunnen doen wat belangrijk voor u is: ondernemen!

Voor het leasen van apparatuur via Medilaser werken wij samen met BNP Paribas, Lease Line en DLL. Bij een lease aanvraag bekijken wij voor u welke partij het beste past bij uw wensen en mogelijkheden.