Nierstenen verwijderen

No posts to show. Check posts query.

Nierstenen minimaal invasief dusten met een holmium laser

  • Minimaal invasief stenen fragmenteren
  • Exclusief met een holmium
  • Multifunctioneel inzetbaar

Nierstenen zijn steenachtige afzettingen en zijn opgebouwd uit een groot aantal kristallen die gevormd zijn in de urine. De urine bevat namelijk afvalstoffen die afgescheiden moeten worden.Uit al deze afvalstoffen kan een neerslag ontstaan van slecht oplosbare zouten. Dit heet het kristallisatieproces. Meestal wordt dit proces geremd door stoffen die van nature in de urinevoorkomen, zoals citraat, eiwitten en suikers. Wanneer dit onvoldoende gebeurd kunnen er kristallen achterblijven in de nieren waardoor nierstenen worden gevormd. Kleine stenen worden vaak uitgeplast, echter kunnen deze ook zo groot worden dat ze blijven steken in de nier , urineleider of blaas. Wanneer dit niet met medicatie opgelost kan worden en de patiënt veel pijn heeft, zal men moeten opereren.

Minimaal invasief dusten met een holmium laser

Vaak gebeurt dit op een minimaal invasieve methode, namelijk met een Holmium laser. Via de plasbuis wordt een semi regide of flexibele resectoscoop ingebracht. Hiermee kan men door middel van een camera de locatie van de steen vinden. Via een apart werkkanaaltje wordt een laserfiber tot aan de steen opgevoerd, waarna de steen door de laserenergie gefragmenteerd of gedust kan worden. Met fragmenteren bedoelen we dat de steen in een paar stukken geschoten kan worden, waarna deze er met een speciaal instrumentje uit worden gepakt. Het dusten van een steen, betekent dat de steen in zulk fijn gruis wordt gemaakt dat dit  gruis bij het plassen mee komt en zo wordt afgevoerd.

Waarom een Holmium laser?

De Holmium laser is een gepulste laser met een golflengte van 2100nm en de energie wordt geabsorbeerd in water. De penetratiediepte van een holmium laser is ongeveer 0,5 mm , hierdoor zal er weinig thermische schade ontstaan in de omringende weefsels. Tevens zijn de pulsen van een Holmium laser van groot belang. Tussen de pulsen kan het weefsel herstellen Dit is anders bij een continue laser, zoals de Greenlight laser of Thulium laser. Hier krijgt het weefsel niet de kans om zich te herstellen, ook dringt de energie veel dieper door in het weefsel, waardoor carbonisatie van gezond weefsel ontstaat.

Alleen een holmium kan nierstenen fragmenteren

Nog een groot voordeel van de Holmium laser is dat het de enige laser is waarmee nierstenen verwijderd kunnen worden. Hiervoor is een gepulste laser nodig. Er is geen andere laser dan de Holmium laser welke nierstenen kan fragmenteren. Wanneer men bijvoorbeeld een Greenlight laser heeft voor prostaat behandelingen , zal er altijd nog een Holmium laser nodig zijn voor lithotripsie.

Multifunctionaliteit met een all-in-one hoogvermogen laser

Met de huidige hoogvermogen lasers kan men werkelijk alles doen, dit is een alles- in een toestel en er is geen andere laser of Lithotriptor meer nodig. Zo kunnen de hoogvermogen lasers onder andere worden gebruikt voor HoLEP, HoVAP, Incisies en ablatie, het fragmenteren en dusten van stenen en PNL.